ขี้เหงานะรู้ไหม https://yingkidkid.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=28-02-2008&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=28-02-2008&group=1&gblog=32 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Website คืออะไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=28-02-2008&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=28-02-2008&group=1&gblog=32 Thu, 28 Feb 2008 20:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=31 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[MMS คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=31 Tue, 26 Feb 2008 20:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=30 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[SMS คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=30 Tue, 26 Feb 2008 20:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=29 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Skype คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=29 Tue, 26 Feb 2008 19:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=28 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[MSN Messenger คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=28 Tue, 26 Feb 2008 19:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=27 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Paypal คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=27 Sat, 16 Feb 2008 21:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=26 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Mailing list คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=26 Sat, 16 Feb 2008 21:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=25 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Blog คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=25 Sat, 16 Feb 2008 21:44:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=24 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[URL (Uniform Resource Locator) คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=24 Sat, 16 Feb 2008 21:45:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=23 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[การเชื่อมโยง(Links) คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=23 Sat, 16 Feb 2008 21:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=22 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Link : ลิงค์ คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=22 Sat, 16 Feb 2008 21:47:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=21 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[คอมพิวเตอร์คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=21 Sat, 16 Feb 2008 21:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=20 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[• ความหมายของ Computer Network คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=20 Sat, 16 Feb 2008 21:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=19 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[TCP/IP คืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=19 Sat, 16 Feb 2008 21:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=18 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[อินเตอร์เน็ตคืออะไร ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=18 Sat, 16 Feb 2008 21:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=17 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[JPEG..GIFคืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=17 Tue, 22 Jan 2008 14:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=16 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[SSL คืออะไร? ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=16 Tue, 22 Jan 2008 14:05:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=15 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[POPคืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=15 Tue, 22 Jan 2008 14:05:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=14 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[(SMTP) คืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=14 Tue, 22 Jan 2008 14:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=13 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[XML คืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=13 Tue, 22 Jan 2008 14:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=12 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[เว็บไซต์ Google (www.Google.com) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=12 Tue, 22 Jan 2008 14:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=11 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[VPNคืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=11 Tue, 22 Jan 2008 14:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=10 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[TCP/IPคืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=10 Tue, 22 Jan 2008 14:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=9 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[โพรโทคอล คืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=9 Tue, 22 Jan 2008 14:03:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=8 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[HTML คืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=8 Tue, 22 Jan 2008 14:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=7 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[www ( Wold Wide Web ) คืออะไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=7 Tue, 22 Jan 2008 14:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=6 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[บราวเซอร์คืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=6 Tue, 22 Jan 2008 14:01:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=5 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[อีเมล์คือะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=5 Tue, 22 Jan 2008 14:01:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=4 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[ไมโครซอฟท์คืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=4 Tue, 22 Jan 2008 14:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=3 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[วินโดวส์คืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=3 Tue, 22 Jan 2008 13:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=2 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[อินเตอร์เน็ตคืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=2 Tue, 22 Jan 2008 13:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=1 https://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[คอมพิวเตอร์คืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=1 Tue, 22 Jan 2008 13:58:48 +0700