ขี้เหงานะรู้ไหม http://yingkidkid.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=28-02-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=28-02-2008&group=1&gblog=32 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Website คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=28-02-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=28-02-2008&group=1&gblog=32 Thu, 28 Feb 2008 20:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=31 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[MMS คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=31 Tue, 26 Feb 2008 20:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=30 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[SMS คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=30 Tue, 26 Feb 2008 20:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=29 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Skype คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=29 Tue, 26 Feb 2008 19:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=28 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[MSN Messenger คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=26-02-2008&group=1&gblog=28 Tue, 26 Feb 2008 19:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=27 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Paypal คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=27 Sat, 16 Feb 2008 21:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=26 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Mailing list คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=26 Sat, 16 Feb 2008 21:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=25 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Blog คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=25 Sat, 16 Feb 2008 21:44:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=24 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[URL (Uniform Resource Locator) คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=24 Sat, 16 Feb 2008 21:45:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=23 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[การเชื่อมโยง(Links) คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=23 Sat, 16 Feb 2008 21:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=22 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[Link : ลิงค์ คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=22 Sat, 16 Feb 2008 21:47:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=21 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[คอมพิวเตอร์คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=21 Sat, 16 Feb 2008 21:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=20 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[• ความหมายของ Computer Network คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=20 Sat, 16 Feb 2008 21:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=19 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[TCP/IP คืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=19 Sat, 16 Feb 2008 21:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=18 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[อินเตอร์เน็ตคืออะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=16-02-2008&group=1&gblog=18 Sat, 16 Feb 2008 21:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=17 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[JPEG..GIFคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=17 Tue, 22 Jan 2008 14:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=16 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[SSL คืออะไร? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=16 Tue, 22 Jan 2008 14:05:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=15 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[POPคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=15 Tue, 22 Jan 2008 14:05:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=14 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[(SMTP) คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=14 Tue, 22 Jan 2008 14:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=13 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[XML คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=13 Tue, 22 Jan 2008 14:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=12 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[เว็บไซต์ Google (www.Google.com) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=12 Tue, 22 Jan 2008 14:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=11 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[VPNคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=11 Tue, 22 Jan 2008 14:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=10 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[TCP/IPคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=10 Tue, 22 Jan 2008 14:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=9 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[โพรโทคอล คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=9 Tue, 22 Jan 2008 14:03:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=8 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[HTML คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=8 Tue, 22 Jan 2008 14:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=7 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[www ( Wold Wide Web ) คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=7 Tue, 22 Jan 2008 14:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=6 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[บราวเซอร์คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=6 Tue, 22 Jan 2008 14:01:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=5 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[อีเมล์คือะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=5 Tue, 22 Jan 2008 14:01:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=4 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[ไมโครซอฟท์คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=4 Tue, 22 Jan 2008 14:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=3 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[วินโดวส์คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=3 Tue, 22 Jan 2008 13:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=2 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[อินเตอร์เน็ตคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=2 Tue, 22 Jan 2008 13:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=1 http://yingkidkid.bloggang.com/rss <![CDATA[คอมพิวเตอร์คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yingkidkid&month=22-01-2008&group=1&gblog=1 Tue, 22 Jan 2008 13:58:48 +0700